ทำไมถึงเป็น AXE

ด้วยประสบการณ์การดำเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลากว่า 15 ปี บริษัท อัลฟา เอ็กเซล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจในการ จัดหา, จัดจำหน่าย, แนะนำและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลือกใช้สินค้าและบริการหลังการขาย เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมืออุปกรณ์วัดควบคุม (Instrument) ที่ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมชั้นนำหลากหลาย เรามีส่วนช่วยในการผลักดันคุณภาพของโรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศ จึงทำให้เรามีกลุ่มลูกค้าที่มั่นใจในสินค้าและบริการของเรา

ภายใต้แนวคิด “Academy of Instrument” องค์กรที่รวบรวมแหล่งองค์ความรู้ด้านอุปกรณ์เครื่องมือวัดควบคุม เป็นการสื่อให้เห็นถึงความมุ่งหมายของบริษัทฯ ในการใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านอุปกรณ์เครื่องมือวัดควบคุม ที่มีอยู่อย่างครบถ้วน เพื่อให้บริการลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มประสิทธิภาพ

โดยเป้าหมายปัจจุบัน และในอนาคต เราอยากจะมีส่วนช่วยพัฒนาอุตสาหกรรม

บริษัทฯ ได้ทำการจัดหา และจัดจำหน่ายสินค้า ภายใต้แบรนด์ชั้นนำ เช่น WINTERS , FINETEK, MANUFLO, NEWFLOW, FIP, BADGER METER, CC, BEX, DYNAFLOW , EPI ,MÜTEK, FV-VALVE, WYECO, BROADY, MAXIFLOW, OMEGA, ISOTECH, GE-FANUC, ALLEN-BRADLEY, และ ฯลฯ อาทิเช่น Flow, Level, Pressure, Temperature, Industrial Valves, Engineering Plastic Valves, Spray Nozzles, Controller&PLC, Liquid Analytical Sensors, Safety Barriers, Pressure Calibrators, Temperature Calibrators เป็นต้น

บริษัท อัลฟา เอ็กเซล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้รักษา และเพิ่มมาตรฐานในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น มีการพัฒนาสินค้าที่จัดจำหน่าย พร้อมทั้งอบรมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และปรับปรุงการบริการ ทั้งก่อนและหลังการขายอยู่สม่ำเสมอ ผสมผสานเข้ากับการพัฒนาขีดความรู้ความสามารถทางเทคนิควิศวกรรมของบุคลากรให้มีความรู้ความชำนาญในอุตสาหกรรมการผลิตในแต่ละด้าน เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจ ในสินค้าและบริการของทางบริษัทฯกับลูกค้าที่ใช้บริการ ว่าจะได้รับสินค้า และการบริการที่ดีที่สุด