บริการของเรา

บริษัท อัลฟา เอ็กเซล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้มีประสบการณ์ที่ได้ผ่านการพิสูจน์มาอย่างยาวนาน ด้วยทักษะความสามารถ ที่หลากหลายในลักษณะงาน Instrument ที่ได้ให้บริการแก่ลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆทั่วประเทศ ด้วยความสามารถที่เรามี ทำให้เราสามารถให้การบริการที่ดี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ.

บุคลากรของเรามีความเข้าใจในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ โดยเรามุ่งเน้นที่จะช่วยสนับสนุนลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ การให้คำปรึกษา พร้อมทั้งเสนอทางเลือกในการแก้ปัญหาในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม

Supply tool & Equipment
อุปกรณ์และเครื่องมือวัดต่างๆ มีส่วนช่วยให้กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมประสบผลสำเร็จ อัลฟา เอ็กเซล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จัดจำหน่ายและให้บริการสินค้าเครื่องมือวัดคุม Instrument ที่มีใช้ในกระบวนการวัดค่าต่างๆเพื่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพ โดยเรามีสินค้าที่หลากหลายประเภท สำหรับให้ลูกค้าที่เลือกใช้บริการกับเรา อันได้แก่

FLOW :
ELECTROMAGNETIC FLOWMETERS,TURBINE FLOWMETERS
POSITIVE DISPLACEMENT FLOWMETERS
VARIABLE AREA FLOWMETERS
ULTRASONIC FLOWMETERS
ORIFICE PLATE, VENTURY FLOWMETERS, PITOT TUBE, ANNUBAR
THERMAL MASS FLOWMETERS
COLIORIS MASS FLOWMETERS
VORTEX FLOWMETERS
FLOW SWITCHES

LEVEL :
LEVEL INDICATORS
LEVEL TRANSMITTERS
LEVEL SWITCHES

PRESSURE :
PRESSURE GAUGES
PRESSURE TRANSMITTERS
PRESSURE SWITCHES
DIAPHRAGM SEALS
PRESSURE GAUGES WITH ELECTRICAL CONTACT

TEMPERATURE :
TEMPERATURE INDICATORS
TEMPERATURE TRANSMITTERS
TEMPERATURE SWITCHES
RTD & THERMOCOUPLE
TEMPERATURE INDICATORS WITH ELECTRICAL CONTACT
ACCESSORIES FOR PRESSURE & TEMPERATURE :
NEEDLE VALVE
TEST PLUG
COOLING TOWER
OVER PRESSURE PROTECTOR
SYPHON
ADJUSTABLE SNUBBER
MINI BALL VALVE
MANIFOLD VALVES
THREADED THERMOWELLS
FLANGE THERMOWELLS
SOCKET WELD THERMOWELLS
WELD-IN THERMOWELLS
SANITARY THERMOWELLS

INDUSTRIAL VALVES :
GLOBE VALVES
BUTTERFLY VALVES
GATE VALVES
BALL VALVES
DIAPHRAGM VALVES
SAFETY VALVES
PRESSURE REDUCING VALVES
PRESSURE REGULATORS
CHECK VALVES
STEAM TRAPS

ENGINEERING PLASTIC VALVES :
PLASTIC BALL VALVES
PLASTIC BUTTERFLY VALVES
PLASTIC DIAPHRAGM VALVES
PLASTIC CHECK VALVES
PLASTIC PRESSER CONTROL VALVES
PLASTIC AUXILIARY VALVES
PLASTIC SOLENOID VALVES

SPRAY NOZZLES :
FLAT FAN
AIR ATOMIZING
SOLID STREAM
FULL CONE
HOLLOW CONE

CONTROLLERS :
CONTROLLERS DISPLAYS
COUNTERS DISPLAYS
DIGITAL PANEL DISPLAYS

LIQUID ANALITICAL SENSORS :
PH/ ORP ELECTRODES SENSORS
CONDUCTIVITY SENSORS
INDUCTIVE CONDUCTIVITY TRANSMITTER
CONTINUOUS INLINE MOISTURE MEASURING
DIGITAL RADIO FREQUENCY PROBE

SAFETY BARRIERS :
POWER SUPPLY (TRANSMITTER POWER SUPPLY)
UNIVERSAL TRANSMITTER (UNIVERSAL TRANSMITTER)
THERMOCOUPLE TRANSMITTER FOR 2-WIRE CURRENT LOOP
(THERMOCOUPLE TRANSMITTER)

CALIBRATORS :
PRESSURE CALIBRATION (HAND PUMP)
TEMPERATURE CALIBRATION (TEMP BATH)

Consulting & System Design
บริษัท อัลฟา เอ็กเซล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือวัดคุมกระบวนการผลิต โดยให้คำแนะนำในการเลือกใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือวัดให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของลูกค้า รวมถึงการออกแบบระบบควบคุมกระบวนการผลิตด้วยเครื่องมือวัดคุมในลักษณะต่างๆ และจัดหาเครื่องมือวัดคุมให้แก่ลูกค้า โดยระบบที่ทางเรา ให้บริการในการให้คำปรึกษา ได้แก่

  • ให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องมือวัดคุม, อุปกรณ์วัดอัตราการไหล
  • การสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือวัดคุม, อุปกรณ์วัดอัตราการไหล เพื่อความเที่ยงตรง
  • การสำรวจหน้างานในส่วนการผลิตที่ใช้เครื่องมือวัดคุม เพื่อซ่อมแซม, เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องมือวัด
  • การอัพเกรดระบบและอุปกรณ์เครื่องมือวัดคุมและเครื่องมือวัดอัตราการไหล เพื่อการวัดผลที่ดีขึ้น
  • การออกแบบระบบควบคุมด้วย Programmable Logic Controller (PLC), การทำตู้ไฟฟ้าขนาดย่อมเพื่อเป็นแหล่งพลังงานและควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือวัดคุม